Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
02/11/2017 16:36 
​Avatud menetluse läbiviimine

Vastavalt Muhu vallavolikogu 20.09.2017.a protokollilisele otsusele (p.7.3) ja lähtuvalt haldusmenetluse seaduse § 46-§ 50 teavitab Muhu Vallavalitsus avaliku menetluse läbiviimisest projekteerimistingimuste väljastamiseks Koguva külas Kalju maaüksusel (katastriüksuse tunnus 47801:001:0103) loomapidamishoone püstitamiseks.
 
Muhu vallas Koguva külas asuvale Kalju maaüksusele soovitakse rajada loomapidamishoonet, selliseid hooneid teenindavat maad tuleb käistleda kui tootmismaad. Vastavalt Muhu valla üldplaneeringule lahendatakse  tootmismaade ehitusõigus läbi detailplaneeringu. Kohalikul omavalitsusel on atnud punktis õigus teha kaalutlusotsuse alusel erandeid. Lähtudes kavandatud tegevuse iseloomust ning väikesest mahust on Muhu vallavolikogu on oma 20.09.2017.a. istungil otsustanud, et antud juhul pole detailplaneeringu koostamine vajalik, kuid projekteerimistingimuste menetlus tuleb viia läbi avatud menetlusena.
 
Projekteerimistingimuste väljastamise korralduse eelnõuga ja projekteerimistingimuste kavandiga saab tutvuda Muhu valla maa-ja planeeringuosakonnas ja valla kodulehel www.muhu.ee perioodil 06.11-20.11.2017.a.
Eelnõule ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg 21.11.2017.a. Ettepanekud ja vastuväited esitada aadressil Muhu Vallavalitsus, Vallamaja, Liiva küla või e-posti aadressil vald@muhu.ee

Täiendavate küsimuste korral pöörduda valla ehitusspetsialist Indrek Võerase poole, tel 453 0682

korralduse eelnõu
projekteerimistingimuste kavandElitec Free