Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Blogid
16/10/2017 14:57 
Detailplaneeringute teated
Muhu Vallavolikogu algatas 11.10.2017.a. otsusega nr 233 Muhu vallas Liiva küla Maleva (katastritunnus 47801:004:0469) ja Raunmäe (katastritunnus 47801:004:0510) maaüksuste detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 2,2 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Liiva keskuse ettevõtlusala laiendamine. Maleva ja Raunmäe kinnistud soovitakse arendada välja kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete ning majutushoonete maana. Ette nähakse võimalused ka keskuse alale sobiva tootmise arendamiseks.
NB! Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.
Muhu Vallavalitsus võttis 13.10.2017.a. korraldusega nr 311 vastu Väikese väina 110kV kaabelliini detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Lääne-Eesti saarte elektrivarutuse töökindluse tagamiseks Väikese väina tammil oleva 110kV õhuliinile dubleeriva kaabelliini rajamine Muhu ja Saaremaa vahele. Rajatava 110 kV kaabelliini kogupikkus on ca 6,7 km, sellest Muhu saarel 1,1 km. Muhu territooriumist on planeeringualasse kaasatud järgmised Linnuse külas asuvad katastriüksused: Lõpe (47801:007:0374), Vanaelu (47801:007:0273), 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee (47801:007:0787) ja Neo (47801:007:0074) kavandatava rajatise ja kaitsevööndi ulatuses. Detailplaneering ei hõlma merealale paigaldatavat kaabelliini.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.10.2017 – 12.11.2017.a. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu valla maaosakonnas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Hariduse (lasteaia ruumides) ning valla kodulehel.
 
Muhu Vallavalitsus võttis 13.10.2017.a. korraldusega nr 312  vastu Päelda külas asuva Ruusiaugu maaüksuse (katastritunnus 47801:004:0623, pindala 2,16 ha) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on Ruusiaugu maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 30.10.2017 – 12.11.2017.a. Detailplaneeringu materjalidega on avaliku väljapaneku kestel võimalik tutvuda Muhu valla maaosakonnas, aadressiga Muhu vald Liiva küla Hariduse (lasteaia ruumides) ning valla kodulehel.
Nimetatud otsuste ja korraldustega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Elitec Free