Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
26/06/2017 14:09 

Päelda Ruusiaugu mü detailplaneeringu algatamine


Muhu Vallavolikogu algatas oma 19.06.2017.a. otsusega nr 217 Muhu vallas Päelda külas asuva Ruusiaugu maaüksuse (katastritunnus 47801:004:0623, pindala 2,16 ha)  detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksusele päikesepargi ja selle toimimiseks vajalike  ehitiste rajamine ning maa sihtotstarbe muutmine tootmismaaks. Maaüksusel kehtib Muhu Vallavolikogu 17.08.2011 otsusega nr 114 kehtestatud detailplaneering, millega nähti ette maaüksuse jagamist kolmeks maaüksuseks, millest kahele nähti ette ehitusõiguse andmine elamute rajamiseks. Põhjapoolseimale maaüksusele (Ruusiaugu) hoonestust ei kavandatud. Algatatav planeering muudab kehtivat planeeringut Ruusiaugu maaüksuse osas.
Detailplaneringu algatamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.
NB Kui soovite osaleda planeeringu koostamises või saada teavitusi või lisainfot, siis palume teavitada sellest Muhu vallavalitsust ning märkige ka ära viis, kuidas soovite edaspidi infot saada ning planeeringu väljatöötamises osaleda.


Elitec Free