Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
26/06/2017 13:54 
Projekteerimistingimuste väljastamine avatud menetlusena, Liiva Sidejaoskond
 
Vallavalitsusele esitati projekteerimistingimuste taotlus kaubandushoone püstitamiseks Liiva külas Liiva Sidejaoskonna maaüksusele (katastriüksuse tunnus 47801:004:0280). Maaüksusel on kehtiv detailplaneering, kehtestatud Muhu Vallavolikogu 15.06.2011.a otsusega nr 107. Projekteerimistingimuste taotlusega soovitakse muuta detailplaneeringuga kehtestatud ehituslikke ja hoonestusala tingimusi.
 
Ehitusseadustik § 27 lubab teatud tingimustel kehtiva detailplaneeringu muutmist projekteerimistingimustega. Muhu Vallavalitsus on seisukohal, et taotletav muudatus ei muuda planeeringulahendust olemuslikult ja on kooskõlas Muhu valla üldplaneeringuga.
 
Ehitusseadustiku § 31 lõike 1 alusel tuleb antud juhul viia läbi avalik menetlus. Lähtudes haldusmenetluse seaduse § 47 lõikest 3 esitame arvamuse avaldamiseks Liiva küla Liiva Sidejaoskonna maaüksusele kaubandushoone püstitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu.
 
Eelnõu avalik väljapanek arvamuste esitamiseks kestab perioodil 26.06-05.07.2017.a
Eelnõuga saab tutvuda Muhu Vallavalitsuse kantseleis ja käesolevale teatele lisatud failides.

Projekteerimistingimused
Korralduse eelnõu


Elitec Free