Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Blogid
19/05/2017 11:38 Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga katastriüksuste  detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 17.05.2017.a. otsusega nr 213 Muhu vallas Pädaste külas asuvate Laasikse-Nuka (katastritunnus 47801:007:0595, pindala 2,5 ha), Lahe (katastritunnus 47801:007:0873, pindala 1,2712 ha) ja Aerga (katastritunnus 47801:007:0613, pindala 11,16 ha) katastriüksuste detailplaneeringu.
 
Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste ümberkruntimine nii, et Laasikse-Nuka maaüksusele jääks hoiualast ning ranna ehituskeeluvööndist välja jääv ala, kuhu oleks võimalik rajada lambapidamistalu. Hooned soovitakse rajada samale joonele Lahe kinnistule kavandatud hoonetega. Rannikule soovitakse rajada paadisild ning planeeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit hoonestusalade ulatuses.
 
Detailplaneering muudab osaliselt Muhu vallavolikogu 17.04.2012.a. otsusega nr 130 kehtestatud Pädaste küla Lahe maaüksuse detailplaneeringu ning Muhu vallavolikogu 18.06.2014.a. otsusega nr 41 kehtestatud Laasikse-Nuka maaüksuse detailplaneeringu lahendusi. Põhiolemuselt jäävad kehtima varasemates planeeringutes kavandatud lahendused. Muudatus on peamiselt krundipiiride muutmises ning ühe hoonete kompleksi rajamises Lahe maaüksuse detailplaneeringus kavandatud hoonestusega samale joonele.
 
Planeeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.Pädaste küla Laasikse-Nuka, Lahe ja Aerga katastriüksuste  detailplaneeringu kehtestamine

Muhu Vallavolikogu kehtestas 17.05.2017.a. otsusega nr 213 Muhu vallas Pädaste külas asuvate Laasikse-Nuka (katastritunnus 47801:007:0595, pindala 2,5 ha), Lahe (katastritunnus 47801:007:0873, pindala 1,2712 ha) ja Aerga (katastritunnus 47801:007:0613, pindala 11,16 ha) katastriüksuste detailplaneeringu.
 
Planeeringu eesmärgiks on maaüksuste ümberkruntimine nii, et Laasikse-Nuka maaüksusele jääks hoiualast ning ranna ehituskeeluvööndist välja jääv ala, kuhu oleks võimalik rajada lambapidamistalu. Hooned soovitakse rajada samale joonele Lahe kinnistule kavandatud hoonetega. Rannikule soovitakse rajada paadisild ning planeeringuga vähendatakse ranna ehituskeeluvööndit hoonestusalade ulatuses.
 
Detailplaneering muudab osaliselt Muhu vallavolikogu 17.04.2012.a. otsusega nr 130 kehtestatud Pädaste küla Lahe maaüksuse detailplaneeringu ning Muhu vallavolikogu 18.06.2014.a. otsusega nr 41 kehtestatud Laasikse-Nuka maaüksuse detailplaneeringu lahendusi. Põhiolemuselt jäävad kehtima varasemates planeeringutes kavandatud lahendused. Muudatus on peamiselt krundipiiride muutmises ning ühe hoonete kompleksi rajamises Lahe maaüksuse detailplaneeringus kavandatud hoonestusega samale joonele.
 
Planeeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda Muhu Vallavalitsuses (Liiva k, Muhu v, Saare mk) ja aadressil www.muhu.ee/Dokumendiregister; info tel 453 0680, maa@muhu.ee.


Elitec Free