Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Veevarustus- ja kanalisatsioon
AS Kuressaare Veevärk on Muhu vallas kinnitaud vee-ettevõtjaks, teeninduspiirkond: Liiva küla, Piiri küla, Linnuse küla ja Hellamaa küla

AS Kuressaare Veevärk vee erikasutusluba
AS Kuressaare Veevärk veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad

Liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga Muhu vallas

Veenäitude edastamine

Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015—2026

Muhu valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooniga liitumise tasu võtmise kord

Muhu valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri


Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa A - Põhikiri
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa B
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa C
Kuressaare Veevärk AS aktsionäride leping - Lisa D

Settekaevude ja käimlate tühjendus (Muhu Varahaldus OÜ)


Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmist toetuse saajad:

2017 2016 2015 2014 2013  2011  2010  2009  2009 täiendus  2008
2017 II

Elitec Free