Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Sotsiaalhoolekanne
Muhu valla sotsiaalvaldkonna spetsialistide tööruumid asuvad Muhu Hooldekeskuse SA-s. 
 
Sotsiaalnõunik 

TRIIN VALK 
ametijuhend
Haridus ja eriala: kõrgharidus /sotsiaaltöö korraldus
telefon: +372 459 8196 /  +372 5664 6773
e-post: triin.valk@muhu.ee
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel


Lastekaitsespetsialist
SVEA AUVÄÄRT

ametijuhend
Haridus ja eriala: kõrgharidus (omandamisel)/ sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
telefon: +372 5801 7055
e-post: lastekaitse@muhu.ee
 
Sotsiaalhooldaja 
AILI ÕIGE 
ametijuhend
telefon: +372 459 8196/  +372 5356 3180


OLULISED VALLA DOKUMENDID

Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

Toetuste määrad:

Sünnitoetus            500 eurot
Matusetoetus         350 eurot
Ranitsatoetus         200 eurot
Õppetoetus             40 eurot/ kuus    

Puudega lapse hooldajatoetus: sügava puudega laps 30 eurot/ kuus, raske puudega laps 20 eurot/kuus
Täisealise isiku hooldajatoetus: sügava puudega isik 27 eurot/kuus, raske puudega isik 16 eurot/kuus
Täisealise isiku hooldustoetus: sügava puudega isik 27 eurot/kuus, raske puudega isik 16 eurot/kuus

Taotlusvormid leitavad Vormid→Sotsiaalhoolekanne

Toetuste taotlusi oodatakse üldjuhul iga kuu 20. kuupäevaks! Otsused võetakse vastu üldjuhul 10.tööpäeva jooksul (toimetulekutoetus 5.tööpäeva jooksul)

Teenuste määrad:

Koduteenus

19 eurot/ kuu/ teenuse vajadusega 1x nädalas
38 eurot/kuu/ teenuse vajadusega 2x nädalas
57 eurot/ kuu/ teenuse vajadusega 3x nädalas

Sotsiaaltransporditeenus

0,15 eurot/ kilomeeter sõidul arsti vastuvõtule ning haiglasse ja tagasi
0,26 eurot/ kilomeeter muu otstarbega sõidu korral

RIIKLIKUD DOKUMENDID

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalseadustiku üldosa seadus 

Perehüvitiste seadus

Sotsiaalkindlustusameti koduleht 


Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise taotlusvoor 2019 aastal.

 
Koostöökokkulepe


Elitec Free