Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Muhu valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
  • Sotsiaaltoetuse taotlus DOC (sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord 3.peatükk)
  • Sünnitoetuse taotlus DOC (sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord § 13)
  • Matusetoetuse taotlus DOC (sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord § 14)
  • Õppetoetuse taotlus DOC (sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord § 16)
  • Taotlus hooldaja määramiseks DOC (sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord § 49- § 54)
  • Toimetulekutoetuse taotlus DOC
  • Sotsiaalteenuse taotlus DOC
  • Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise soovituslik taotlusvorm DOC


Elitec Free