Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Muhu valla valimiskomisjon

Muhu valla valimiskomisjon

asukoht: Muhu vallamaja, aadressil Vallamaja, Liiva küla, Muhu vald, Saare maakond 94701

kontakt: telefon +372 453 0677, e-post: vald@muhu.ee

Tööaeg:
Eelhääletamise päevadel, 20.05-22.05.2019, kell 9.00-20.00
Valimispäeval, 26.05.2019, kell 9.00-22.00

Valimiskomisjoni koosseis:
komisjoni esimees Ave Toomsalu 
komisjoni aseesimees Heiske Tuul
lihtliikmed Kaie Abe, Annika Auväärt, Piret Lang 

komisjoni asendusliikmed Pille Tamm, Anneli Tamm

Valimiskomisjon on moodustatud Muhu Vallavolikogu 18.01.2018.a otsusega nr 28

Valla valimiskomisjoni ülesanded: kandidaatide registreerimine, valla hääletamis- ja valimistulemuste kindlaks tegemine (sh koondnimekirjade koostamine, valitud volikogu liikmete registreerimine, asendusliikmete registreerimine, lisamandaatide registreerimine), uue volikogu kokku kutsumine, 1.istungi läbiviimine 

Muhu valla valimiskomisjonid otsused ja protokollid leitavad dokumendiregistrist.Valimisjaoskond: Muhu Lasteaia saalis, Liiva küla, Muhu vald   

Täiendav info Riigi Valimisteenistus
Elitec Free