Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Muhu Lasteaed
aadress: Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse
Registrikood: 75020919
Lasteaia põhimäärus

Lasteaed avatud: E - R 8.00 -18.00

Direktor: Reet Hobustkoppel 
telefon: +372 453 0685
e-post: reet.hobustkoppel@muhu.ee

Direktori vastuvõtt eelneval kokkuleppel tööpäeviti 08.30 - 16.30

Lasteaia personal:

Lasteaia struktuur on kinnitatud Muhu Vallavolikogu 22.02.2017.a määrusega nr 63.
Lasteaia kollektiiv on 15.liikmeline. Personali koosseis on kinnitatud lasteaia direktori 28.08.2013 käskkirjaga nr 98, koosseisu kuulub direktor (koormus 1,0), 6 rühmaõpetajat (koormusega 1,0), 3 õpetaja abi (koormusega 1,0), logopeed (koormus 0,5), muusikaõpetaja (koormus 0,33), majandusjuhataja (koormus 1,0), meditsiiniõde (koormus 0,5) ja majahoidja (koormus 1,0)

Muhu Lasteaias on avatud 3 rühma

"SIILID"- sõimerühm, lapsed vanuses 1,5-3a.
õpetajad KRISTIINE IVALO ja EVE TALVIK 
õpetaja abi ELEENA PÄLL

"ORAVAD"noorem aiarühm  lapsed vanuses 3-5a.
õpetajad HELI MAISALU ja KATI SAAREMÄEL
õpetaja abid HILLE VAHT ja HEIDI ELLERMAA

"JÄNESED"- vanem aiarühm, lapsed vanuses 5-7a.
õpetajad ALLI KALM ja KRISTA NIINEP (lapsehoolduspuhkusel), MARILIS LEPPMETS (asendusõpetaja) 
õpetaja abi MARIKA HEINSOO

muusikaõpetaja LEENA PEEGEL
logopeed KAIRI LIITMÄE

Lasteaia pedagoogid (õpetajad, direktor, muusikaõpetaja ja logopeed) moodustavad lasteaia pedagoogilise nõukogu. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (KLS § 24 lg 1)
Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Muhu Lasteaia hoolekogu koosseis:

Ave Toomsalu- "Jänkude" rühma esindaja, hoolekogu esimees, e-post: ave.toomsalu@muhu.ee  
Mait Metsaalt- "Oavate" rühma esindaja, hoolekogu aseesimees, e-post  mait@lillevalja.ee 
Maarja Kumpas- "Siilide" rühma esindaja, e-post: maarjak@hotmail.com  
Alli Kalm- lasteaia esindaja e-post  allialli@hot.ee 
Triin Valk- valla esindaja, e-post: triin.valk@muhu.ee  

NB! Hoolekogu koosoleku protokollidega võimalik tutvuda lasteaia direktori kabinetis.


OLULISED DOKUMENDID

Muhu Lasteaia arengukava
Muhu Lasteaia kodukord
Avaldus lasteaiakoha saamiseks
Avaldus lasteaiakohast loobumiseks

Lasteaia tegemistest

Käesolev 2017/2018 õppeaasta on meie lasteaiale juubeliaasta, 2018 a. juunis saab lasteaed 50. aastaseks. Selle tähtpäevaga seoses tahame aasta jooksul korraldada kohtumisi meie vilistlastega, kes on põnevate ametite esindajad.
EV. 100 sünnipäevaks plaanisime kinkida 100. kõnnikilomeetrit s.t. lapsed läbivad jalutuskäikudel kokku 100 km. Septembrikuu lõpuks oli läbitud 63 km. Loodame, et 100 km. täitub EV sünnipäevaks.
22. nov. osaleb Muhu Lasteaia 12-liikmeline lastevõistkond VIII Saare- ja Muhumaa lasteaedade spordipäeval Orissaares. Püüame hoida eelmisel aastal saavutatud kohta ja tublilt esineda.


 
Elitec Free