Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Muhu Lasteaed
Aadress: Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse
Registrikood: 75020919
Lasteaia põhimäärus

Lasteaed avatud: E - R 8.00 - 18.00, valverühm vajadusel ja kokkuleppel rühmakasvatajaga 7.30 - 18.30
Koduleht 

Direktor: Reet Hobustkoppel 
telefon: +372 453 0685
e-post: reet.hobustkoppel@muhu.ee

Direktori vastuvõtt eelneval kokkuleppel tööpäeviti 08.30 - 16.30

TEATED LASTEVANEMATELE
  • Lasteaiakoha taotlemine: 

Kui soovite lasteaiakohta alates 2019. aasta septembrist, palume esitada avaldus koha saamiseks lasteaia direktorile 15. aprilliks 2019. 
Avalduse vormi saate lasteaiast, lasteaia kodulehelt või Muhu valla kodulehelt.

 

  • Lasteaia kasutamine suveperioodil
Kuna suvi on puhkuste aeg, siis on lasteaed avatud järgmiselt: kuni jaanipäevani on avatud 3 ja peale seda 2 rühma.
Sellega seoses palume mõelda, kuidas soovite suvekuudel lasteaeda kasutada ja panna see hiljemalt aprillikuu lõpuks oma rühmades ka kirja. Kuna kõik lapsed on pikast õppeaastast väsinud, peaksid nad saama suveajal vähemalt 2 nädalat puhkust.

Lasteaia personal:

Lasteaia struktuur on kinnitatud Muhu Vallavolikogu 22.02.2017.a määrusega nr 63, muudetud 15.02.2018 määrusega nr 9.
Lasteaia kollektiiv on 18liikmeline. Personali koosseis on kinnitatud lasteaia direktori 28.08.2013 käskkirjaga nr 98, koosseisu kuulub direktor (koormus 1,0), 8 rühmaõpetajat (koormusega 1,0), 4 õpetaja abi (koormusega 1,0), logopeed (koormus 0,5), muusikaõpetaja (koormus 0,33), majandusjuhataja (koormus 1,0), meditsiiniõde (koormus 0,5) ja majahoidja (koormus 1,0)

 

Muhu Lasteaias on alates 25.10 2018 avatud 4 rühma

Sõimerühm "Mõmmid", lapsed vanuses 1,5-3 a                  
õpetajad Heleri Ots ja Katrin Kommel                                                  
õpetaja abi Kaie Peegel       

Sõimerühma 14 uut lasteaiakohta on loodud projekti "Täiendavate lapsehoiukohtade loomine Muhu Lasteaias" toel.

Projekti maksumus: 82 320.00
Toetatud summa: 61 740.00 
Algusperiood: 01.10.2018

                                                 
                                                                                       
Noorem aiarühm "Siilid", lapsed vanuses 3-4 a                  
õpetajad Kristiine Ivalo ja Eve Talvik                                    
õpetaja abi Eleena Päll                                                              
 
Keskmine aiarühm "Oravad", lapsed vanuses 4-5 a
õpetajad Heli Maisalu ja Kati Saaremäel
õpetaja abid Hille Vaht ja Heidi Ellermaa

Vanem aiarühm "Jänesed", lapsed vanuses 5-7 a
õpetajad Alli Kalm ja Krista Niinep
õpetaja abi Marika Heinsoo

muusikaõpetaja Leena Peegel
logopeed Kairi LiitmäeLasteaia pedagoogid (õpetajad, direktor, muusikaõpetaja ja logopeed) moodustavad lasteaia pedagoogilise nõukogu. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

Lasteaia hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (KLS § 24 lg 1)

Muhu Lasteaia hoolekogu koosseis 2018/19 õppeaastal:

Kristiina Kudritskaja           „Jäneste“ rühma esindaja
Maarja Kumpas                 "Oravate" rühma esindaja (hoolekogu aseesimees)
Piret Lang                          "Siilide" rühma esindaja (hoolekogu esimees)
Margit Saar                        "Mõmmide" rühma esindaja
Kristiine Ivalo                     pedagoogide esindaja
Triin Valk                            Muhu vallavalitsuse esindaja 
                                      
NB! Hoolekogu koosoleku protokollidega võimalik tutvuda lasteaia direktori kabinetis.


OLULISED DOKUMENDID

Muhu Lasteaia arengukava
Muhu Lasteaia kodukord
Avaldus lasteaiakoha saamiseks
Avaldus lasteaiakohast loobumiseks

Lasteaia tegemistest

Kätte on jõudnud kevad oma tegemiste ja toimetamistega.  Kevade saabumist tähistasid kõik rühmad kevade otsimise matkadega. Aprill oli meil terviseteemadele pühendatud kuu - tervisenädalal tutvuvad kõik rühmad ambulatooriumi tööga, viibivad võimalikult palju õues ja liiguvad, teevad tervislikke salateid jne. Iga rühm tähistab oma äranägemise järgi poistenädalat ja kuu lõppeb Jüripäeva väljasõiduga Koguvasse. Maikuu suuremad üritused on emadepäeva pidu ja õppeaastat lõpetav väljasõit - kõik sõidavad ühiselt Pajuväravale loomi vaatama.
"Jäneste" rühmal on plaanis öötrall ja lõpupidu 21. mail.

Suvekuud on puhkamiseks ja õpitud asjade kordamiseks.
Elitec Free