Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Muhu Lasteaed
Aadress: Saare maakond, Muhu vald, Liiva küla, Hariduse
Registrikood: 75020919
Lasteaia põhimäärus

Lasteaed avatud: E - R 8.00 -18.00, valverühm vajadusel ja kokkuleppel rühmakasvatajaga 7.30-18.30

Direktor: Reet Hobustkoppel 
telefon: +372 453 0685
e-post: reet.hobustkoppel@muhu.ee

Direktori vastuvõtt eelneval kokkuleppel tööpäeviti 08.30 - 16.30

TEATED LASTEVANEMATELE

  • Lasteaiakoha taotlemine: 
LP. MUHU KOOLIEELSETE LASTE VANEMAD!

KÕIK, KES SOOVIVAD OMA LASTELE 2018.a SEPTEMBRIST LASTEAIAKOHTA, PALUN ESITADA KOHASAAMISE AVALDUS HILJEMALT 15.APRILLIKS 2018.
AVALDUSE VORM ON SAADAV LASTEAIAST  VÕI MUHU VALLA KODULEHELT.
Lasteaia personal:

Lasteaia struktuur on kinnitatud Muhu Vallavolikogu 22.02.2017.a määrusega nr 63, muudetud 15.02.2018 määrusega nr 9.
Lasteaia kollektiiv on 15.liikmeline. Personali koosseis on kinnitatud lasteaia direktori 28.08.2013 käskkirjaga nr 98, koosseisu kuulub direktor (koormus 1,0), 6 rühmaõpetajat (koormusega 1,0), 3 õpetaja abi (koormusega 1,0), logopeed (koormus 0,5), muusikaõpetaja (koormus 0,33), majandusjuhataja (koormus 1,0), meditsiiniõde (koormus 0,5) ja majahoidja (koormus 1,0)

Muhu Lasteaias on avatud 3 rühma

"SIILID"- sõimerühm, lapsed vanuses 1,5-3a.
õpetajad KRISTIINE IVALO ja EVE TALVIK 
õpetaja abi ELEENA PÄLL

"ORAVAD"noorem aiarühm  lapsed vanuses 3-5a.
õpetajad HELI MAISALU ja KATI SAAREMÄEL
õpetaja abid HILLE VAHT ja HEIDI ELLERMAA

"JÄNESED"- vanem aiarühm, lapsed vanuses 5-7a.
õpetajad ALLI KALM ja KRISTA NIINEP (lapsehoolduspuhkusel), KATRIN KOMMEL (asendusõpetaja).
õpetaja abi MARIKA HEINSOO

muusikaõpetaja LEENA PEEGEL
logopeed KAIRI LIITMÄE

Lasteaia pedagoogid (õpetajad, direktor, muusikaõpetaja ja logopeed) moodustavad lasteaia pedagoogilise nõukogu. Pedagoogilise nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

Lasteaia hoolekogu
Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga (KLS § 24 lg 1)
Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

Muhu Lasteaia hoolekogu koosseis:
MUHU LASTEAIA LASTEVANEMATE HOOLEKOGU 2017/18 KOOSSEIS ON JÄRGMINE
AVE TOOMSALU               „JÄNKUDE“ RÜHMA ESINDAJA
                                                  HOOLEKOGU ESIMEES
PIRET LANG                         „SIILIDE“  RÜHMA ESINDAJA
                                                   HOOLEKOGU ASEESIMEES
MAARJA KUMPAS            „ORAVATE“ RÜHMA ESINDAJA
KRISTIINE IVALO                  MUHU LASTEAIA ESINDAJA
TRIIN VALK                          MUHU VALLAVALITSUSE ESINDAJA
NB! Hoolekogu koosoleku protokollidega võimalik tutvuda lasteaia direktori kabinetis.


OLULISED DOKUMENDID

Muhu Lasteaia arengukava
Muhu Lasteaia kodukord
Avaldus lasteaiakoha saamiseks
Avaldus lasteaiakohast loobumiseks

Lasteaia tegemistest

Käesolev 2017/2018 õppeaasta on meie lasteaiale juubeliaasta, 2018 a. juunis saab lasteaed 50. aastaseks. Selle tähtpäevaga seoses tahame aasta jooksul korraldada kohtumisi meie vilistlastega, kes on põnevate ametite esindajad.
EV. 100 sünnipäevaks plaanisime kinkida 100. kõnnikilomeetrit s.t. lapsed läbivad jalutuskäikudel kokku 100 km. 24.veebruariks kõndisime kokku 122 km. Kõige rohkem kilomeetreid (49 km) kogusid "Siilid", "Oravad"   ja "Jänesed" läbisid vastavalt 36 ja 37 km.
Aprillis on plaanis tervisenädal, poistenädal, maikuus rühmade väljasõidud, lasteaia lõpupidu.
Lasteaia 50ndat sünnipäeva tähistame 8.juunil Laste kontserdiga kõigile , kellel on mingigi seos meie lasteaiaga.

Kena kevadet kõigile!

 
Elitec Free