Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Maaosakond

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna spetsialistide tööruumid asuvad vallamaja kõrval kontor-soojakus, seinal kiri Maa-amet.

Maa-ja planeeringunõunik 

PILLE TAMM (lapsepuhkusel)
TAMBET TAMM
 
Haridus ja eriala: kõrgharidus/ keskkonnatehnoloog
telefon: +372 453 0680, 5348 0250
e-post: maa@muhu.ee

Keskkonnaspetsialist
PIRET LANG 

Haridus ja eriala: kõrgharidus/ keskkonnatehnoloog
telefon: +372 453 0681, 5615 7024
e-post:  keskkond@muhu.ee

Ehitusspetsialist (kohusetäitja)
TOOMAS OLL
 
telefon: +372 453 0682
e-post: ehitus@muhu.ee

EHRi juhend ehitusteatise ja ehitusloa taotluse esitamiseks 
 
01.07.2015 kehtima hakkanud ehitusseadustik
 
Ehitusseadustiku lisadena on kinnitatud tabelid, millest saab jälgida, kas ehitamiseks on vaja esitata ehitusteatis, ehitusprojekt ja/või ehitusloa taotlus
 
Lisa 1 tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
 
Lisa 2 tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
 
Riigilõivu määrad
-elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine  150 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
-mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot
-lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
-rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
-projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine 25 eurot
-enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine 500 eurot

Riigilõiv tasutakse Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele EE782200001120228703 (Swedbank)

Muhu valla üldplaneering

Saare maakonnaplaneering


Detailplaneeringute register

Ehitustegevuse taotlused

Muhu valla maa väärtuste loetelu sihtotstarvete liikide ja kõlvikute kaupa

Hinnatsoonid

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (kehtiv alates 25.05.2018)

​Põhjavee kaitstuse kaart ja seletuskiri/aruanne

Puurkaevude infoportaal


Elitec Free