Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Maaosakond

Ehitus- ja planeerimisvaldkonna spetsialistide tööruumid asuvad Muhu lasteaia hoones (tänava poolne keskmine sektsioon, seinal kiri Maa-amet)

Maa-ja planeeringunõunik 

PILLE TAMM 
Haridus ja eriala: kõrgharidus/ keskkonnatehnoloog
telefon: +372 453 0680 
e-post: maa@muhu.ee

Keskkonnaspetsialist
PIRET LANG

Haridus ja eriala: kõrgharidus/ keskkonnatehnoloog
telefon: +372 453 0681 
e-post:  keskkond@muhu.ee

Ehitusspetsialist 
INDREK VÕERAS 

Haridus ja eriala: kõrgharidus/ ehitusinsener
telefon: +372 453 0682
e-post: indrek@muhu.ee 

 
01.07.2015 kehtima hakkanud ehitusseadustik
 
Ehitusseadustiku lisadena on kinnitatud tabelid, millest saab jälgida, kas ehitamiseks on vaja esitata ehitusteatis, ehitusprojekt ja/või ehitusloa taotlus
 
Lisa 1 tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta
 
Lisa 2 tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta
 
Riigilõivu määrad
-elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine  150 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
-mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 250 eurot, kasutusloa taotluse läbivaatamine 60 eurot
-lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
-rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamine 30 eurot
-projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine 25 eurot
-enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine 500 eurot

Riigilõiv tasutakse Muhu Vallavalitsuse arveldusarvele EE782200001120228703 (Swedbank)

Muhu valla üldplaneering

Detailplaneeringute register

Ehitustegevuse taotlused

Maamaksumäära kehtestamine

Muhu valla maa väärtuste loetelu sihtotstarvete liikide ja kõlvikute kaupa

Hinnatsoonid

Muhu_põhjavee_kaitstuse_kaart
 
Elitec Free