Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja VELJO TAMMIK
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

2018.a Hajaasustuse programm

2018. aasta Hajaasustuse programmi laekus 28 taotlust sh 10 veesüsteemide valdkonda, 14 kanalisatsioonisüsteemide valdkonda ja 4 juurdepääsutee valdkonda. Vastavalt hindamistulemusele ja finantseerimiseks olemas olevatele vahenditele kinnitas Muhu Vallavalitsus 17. augustil 2018. aasta hajaasustuse programmist rahastuse saavad projektid. Kokku sai rahastusotsuse 11 projekti. Rahastuse saanud projektide nimekiri leitav siit.
Muhu vallas on programmi kontaktisik keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee

NB! 2016.a ja 2017.a hajaasustusprogrammi menetlustoimingute eest vastutavaks isikuks ja menetlejaks on Ave Toomsalu.
Programmdokument ja vormikohased taotlused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel

Projekti elluviimise järgselt taotleja poolt esitatava aruande vormi leiad siit

Hajaasustuse programmist rahastuse saanud projektide nimekirjadega on võimalik tutvuda siin

TEATED:

1. veebruarist 2018 jätkab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free