Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja Karl Kõvamees 
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

Saare maavanema korraldusega on 2017.a Hajaasustuse programm kuulutatud avatuks alates 11.aprillist 2017.
Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, 11.04-11.06.2017 (k.a.)
Loe lähemalt siit

Muhu vallas on programmi kontaktisik Ave Toomsalu, tel 453 0677, e-post: vald@muhu.ee TEATED:

01. veebruarist 2015 jätkab AS Ragn-Sells Muhus korraldatud jäätmevedu

01. veebruarist 2015 hakkavad kehtima jäätmeveo uued hinnad konteinerite tühjendamisele

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


Hajaasustuse programm, tutvu infoga siin

KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free