Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Korteriomandi võõrandamine kirjaliku enampakkumise korras, vaata
Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja Karl Kõvamees 
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

Saare maavanema korraldusega on 2017.a Hajaasustuse programm kuulutatud avatuks alates 11.aprillist 2017.
Taotlusi saab esitada kahe kuu jooksul, 11.04-12.06.2017 (k.a.)

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas elavate perede elutingimuste parandamine. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kelle rahvastikuregistri järgne ja alaline elukoht on käesoleva aasta 01.jaanuari seisuga Muhu vallas asuv majapidamine, millele toetust taotletakse.
Toetatavaid valdkondi on neli: veesüsteemid; kanalisatsioonisüsteemid; juurdepääsuteed; autonoomsed elektrisüsteemid.
Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi.
Maksimaalne toetust ühele majapidamisele on 6500 eurot.


Programmi esitatud taotlusi menetleb ja hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon koosseisus:
komisjoni esimees- Ave Toomsalu
liikmed- Annika Auväärt, Triin Valk, Karl Kõvamees, Mihkel Ling

Muhus on määratud prioriteetsemateks valdkondadeks veesüsteemide ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine. Eelistatud sihtrühmadeks on 1. Lastega pered 2. Osalise töövõimega ja töövõimetud isikud 3. Pensionieas isikud

Programmdokumendiga saab tutvuda ja taotlusvormid on leitavad siit
Komisjoni moodustamise korraldus

Muhu vallas on programmi kontaktisik Ave Toomsalu, tel 453 0677, e-post: vald@muhu.ee
TEATED:

01. veebruarist 2015 jätkab AS Ragn-Sells Muhus korraldatud jäätmevedu

01. veebruarist 2015 hakkavad kehtima jäätmeveo uued hinnad konteinerite tühjendamisele

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


Hajaasustuse programm, tutvu infoga siin

KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free