Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja Karl Kõvamees 
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

Muhu Vallavalitsuse 26.07.2017.a korraldusega nr 214 kinnitati  2017.a hajaasustuse programmist toetuse saajad. Toetuse saavad 9 projekti.
Hindamiskomisjoni protokoll hindamistabel

Muhu vallas on programmi kontaktisik Ave Toomsalu, tel 453 0677, e-post: vald@muhu.ee


TEATED:

01. veebruarist 2015 jätkab AS Ragn-Sells Muhus korraldatud jäätmevedu

01. veebruarist 2015 hakkavad kehtima jäätmeveo uued hinnad konteinerite tühjendamisele

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


Hajaasustuse programm, tutvu infoga siin

KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free