Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv 

Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja VELJO TAMMIK
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE

Lume lükkajad Muhu vallas 2018/2019, 2019/2020

Firma, kellega leping Lume lükkaja
Juhataja**
Lükkaja/juhataja telefon Piirkond
Muhu Varahaldus OÜ Erkki Noor** 5097679
 
Koguva, Rootsivere, Igaküla, Rinsi, Päelda, Paenase, Külasema, Põitse, Tamse,  Mõisaküla, Pallasmaa, Nõmmküla, Rannaküla, Rebaski, Kallaste, Tupenurme, Kapi, Liiva tankla, Liiva puhastusseade, Nautse, Sepamäe kalmistu*
FIE Aarne Jõgi Aarne Jõgi**
 
5114782
 
Pädaste, Simiste, Raegma, Rässa, Oina, Tusti, Pärase, Hellamaa, Võlla, Mõega, Tika tee
Horesto OÜ Raul Pregel** 5253497 Kuivastu küla  (Kuivastu sadamas lükkab Saarte Liinid OÜ), Võiküla
Collester OÜ Paavo Aavik** 5067502 Soonda, Mäla, Targa, Kantsi, Liiva kaupluse parkla
Kehte OÜ Kulder Traumann**
Ardo Ling
5066906
5232179
Piiri, Vanamõisa, Leeskopa, Nurme, Aljava, Suuremõisa, Laheküla, Linnuse
Jaaguauto OÜ       Mati Valk** 53465977 Liiva, Levalõpme, Lepiku,  Viiraküla, Rinsi kalmistu*, Ridasi, , lasteaia/kooli sisesed kõnniteed
Tamse Mõis OÜ Priit Saartok** 5017029 Lõetsa, Lalli, Raugi, Vahtraste
FIE Tarvi Valdmets Tarvi Valdmets** 56470432 Lehtmetsa

 
Juhataja,  kellega leping**; Tellimisel*;  Operatiivsem info www.muhu.ee

2018.a Hajaasustuse programm

2018. aasta Hajaasustuse programmi laekus 28 taotlust sh 10 veesüsteemide valdkonda, 14 kanalisatsioonisüsteemide valdkonda ja 4 juurdepääsutee valdkonda. Vastavalt hindamistulemusele ja finantseerimiseks olemas olevatele vahenditele kinnitas Muhu Vallavalitsus 17. augustil 2018. aasta hajaasustuse programmist rahastuse saavad projektid. Kokku sai rahastusotsuse 11 projekti. Rahastuse saanud projektide nimekiri leitav siit.
Muhu vallas on programmi kontaktisik keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee

NB! 2016.a ja 2017.a hajaasustusprogrammi menetlustoimingute eest vastutavaks isikuks ja menetlejaks on Ave Toomsalu.
Programmdokument ja vormikohased taotlused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel

Projekti elluviimise järgselt taotleja poolt esitatava aruande vormi leiad siit

Hajaasustuse programmist rahastuse saanud projektide nimekirjadega on võimalik tutvuda siin

TEATED:

1. veebruarist 2018 jätkab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free