Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Üldinfo
Muhu Valla Kommunaalamet
Registrikood: 75020925
Põhimäärus


Juhataja VELJO TAMMIK 
ametijuhend
Telefon 453 0675, mobiil 5198 5630
E-post: kommunaal@muhu.ee


AKTUAALNE


Hajaasustuse programm 2020. aastal

2020. aasta hajaasustuse programm oli avatud 17. veebruarist 2020 kuni 17. aprillini 2020 (k.a.).

​Kokku esitati 
Muhu vallashajaasustuse programmi 2020. aastal 27 taotlust: 18 kanalisatsioonisüsteemide valdkonda, 8 vee valdkonda ja 1 juurdepääsuteede valdkonda. Hiljemalt 29. maiks 2020 esitab valla hindamiskomisjon info positiivse hindamistulemusega taotluste kohta Riigi Tugiteenuste Keskusele, mille järgselt koostatakse  10 tööpäeva jooksul üleriiklik rahajaotuse käskkiri. Peale lõpliku toetussumma selgumist teeb kohalik omavalitsus otsused toetuse jaotuse kohta ja asutakse sõlmima toetuslepinguid. Lepingud peavad olema sõlmitud hiljemalt 15. juuliks.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkonnas alaliselt elavate perede elutingimuste parendamine. 
 
Toetatavaid valdkondi on neli:

  • veesüsteemid 
  • kanalisatsioonisüsteemid 
  • juurdepääsuteed 
  • autonoomsed elektrisüsteemid 

Mitmele valdkonnale toetust taotledes tuleb esitada taotlus iga valdkonna kohta eraldi. Maksimaalne toetus ühele majapidamisele on 6500 eurot .

Muhu vallavalitsuse 31. jaanuari 2020 korraldusega nr 24 moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjon. Sama korraldusega kinnitati eelistatud sihtrühmad ja valdkondade prioriteetsus Muhu vallas:

  • Prioriteetsed valdkonnad: veesüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid
  • Prioriteetsed sihtrühmad: lastega pered, osalise töövõimega ja töövõimetud isikud ning pensionieas isikud.


Programmdokument ja vormikohased taotlused on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) kodulehel

Hajaasustuse programmist varasematel aastatel rahastuse saanud projektide nimekirjadega on võimalik tutvuda siin

Programmi kontaktisik valla keskkonnaspetsialist Piret Lang, tel 453 0681, e-post: keskkond@muhu.ee

Lume lükkajad Muhu vallas 2018/2019, 2019/2020
 

Firma, kellega leping Lume lükkaja
Juhataja**
Lükkaja/juhataja telefon Piirkond
Muhu Varahaldus OÜ Erkki Noor** 5097679
 
Koguva, Rootsivere, Igaküla, Rinsi, Päelda, Paenase, Külasema, Põitse, Tamse,  Mõisaküla, Pallasmaa, Nõmmküla, Rannaküla, Rebaski, Kallaste, Tupenurme, Kapi, Liiva tankla, Liiva puhastusseade, Nautse, Sepamäe kalmistu*
FIE Aarne Jõgi Aarne Jõgi**
 
5114782
 
Pädaste, Simiste, Raegma, Rässa, Oina, Tusti, Pärase, Hellamaa, Võlla, Mõega, Tika tee, Kuivastu küla  (Kuivastu sadamas lükkab Saarte Liinid OÜ), Võiküla
Collester OÜ Paavo Aavik** 5067502 Soonda, Mäla, Targa, Kantsi, Liiva kaupluse parkla
Kehte OÜ Kulder Traumann**
Ardo Ling
5066906
5232179
Piiri, Vanamõisa, Leeskopa, Nurme, Aljava, Suuremõisa, Laheküla, Linnuse
Jaaguauto OÜ       Mati Valk** 53465977 Liiva, Levalõpme, Lepiku,  Viiraküla, Rinsi kalmistu*, Ridasi, , lasteaia/kooli sisesed kõnniteed
Tamse Mõis OÜ Priit Saartok** 5017029 Lõetsa, Lalli, Raugi, Vahtraste
FIE Tarvi Valdmets Tarvi Valdmets** 56470432 Lehtmetsa


 
Juhataja,  kellega leping**; Tellimisel*;  Operatiivsem info www.muhu.ee
 


TEATED:

AS Kuressaare Veevärk kehtestab alates 01.01.2014. a. uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad


KOMMUNAALMAJANDUSE VALDKONNAD:
Veevarustus- ja kanalisatsioon
Jäätmehooldus
Kalmistud
Hinnakirjad
Soojamajandus

Elitec Free