Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Jäätmehooldus
Juhend jäätmete liigiti kogumiseks
Korraldatud jäätmevedu
Tingimused, vedajad, hinnakirjad, vabastamine
Kohalik omavalitsus korraldab oma territooriumil lähtuvalt jäätmeseaduse sätetest olmejäätmete veo. Selleks viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, mille tulemusena leitakse veopiirkonnale jäätmevedaja, kehtestatakse jäätmeveo teenustasud ning muud korraldatud jäätmeveo tingimused, mis kehtivad kogu veoperioodi kestel.

Muhu vallas viib järgmisel 3 aastal korraldatud jäätmevedu läbi RagnSells AS. Korraldatud jäätmeveo periood algas 1. märtsil 2020.


Jäätmeveoga liidetakse kogu veoperioodiks automaatselt kõigi hoonestatud maaüksuste omanikud või valdajad (jäätmevaldajad), kusjuures maaüksuse omanik või kasutaja ei pea selleks ise vedajaga lepingut sõlmima ega muul moel soovi avaldama. Lepingu sõlmimine on soovituslik selleks, et klient oleks teadlik korraldatud jäätmeveo teenuse tingimustest.

Sobiva suurusega mahuti jäätmete üleandmiseks valib jäätmevaldaja ise lähtudes sellest, kui palju vastavaid jäätmeid kahe veopäeva vahelisel ajal tekib. Jäätmemahuti võib igal ajal ümber vahetada sobivama suurusega jäätmemahuti vastu, kuid sellest tuleb teavitada jäätmevedajat. Teenustasu suurus sõltub jäätmemahuti suurusest.
  • Kui kinnistul ei elata ja seda ei kasutata, saab kinnistu omanik taotleda jäätmeveost vabastamist: taotluse vorm: .pdf/.doc Palume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel Vallamaja Liiva küla Muhu vald 94701.
  • Kui kinnistul tekkivad jäätmed viiakse teise kinnistu prügikasti, on võimalik vormistada ühismahuti kasutamine: vorm .pdf/.docPalume vormi täidetult ja (digitaalselt) allkirjastatult edastada e-posti aadressil keskkond@muhu.ee või posti teel Vallamaja Liiva küla Muhu vald 94701.
Muhu valla territoorium on üks jäätmeveopiirkond.
 

Teatud liiki sorteeritud jäätmeid (segapakend, klaaspakend, vanapaber, jms) saab ära anda järgneva lingil asuval kaardil toodud kohtades:

Saare maakonna jäätmejaamad

Muhule lähim, Maasi jäätmejaam, asub  Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Mäeküla külas.

Jäätmejaam on avatud regulaarselt järgmistel nädalapäevadel: 
Esmaspäeval kell: 09.00 - 17.00
Kolmapäeval kell: 09.00 - 17.00
Laupäeval kell: 09.00 - 17.00
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53 264 525

Jäätmeid võib viia ka Kudjape jäätmejaama, täpsem info Kudjape
jäätmejaama kodulehel www.kudjapejaatmejaam.ee

Kudjape ja Maasi jäätmejaama ühised hinnakirjad alates 01.02.2020:

Jäätmejaamades võetakse aastaringselt elanikelt TASUTA vastu paberit ja kartongi, paber- ja kartongpakendeid, kuni 8 sõiduautorehvi, mustmetalli, metallpakendeid, akusid ja patareisid, päevavalguslampe, CFC-sid sisaldavaid seadmeid, komplektseid elektroonikaseadmeid.

Ohtlikke jäätmeid võetakse jäätmejaamades TASUTA vastu PIIRATUD KOGUSES, täpsemalt vaata SIIT


Elitec Free