Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Jäätmehooldus

Jäätmejaamad

Maasi jäätmejaam asub  Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Mäeküla külas.

Jäätmejaam on avatud regulaarselt järgmistel nädalapäevadel: 

Esmaspäeval kell: 09.00 - 17.00
Kolmapäeval kell: 09.00 - 17.00
Laupäeval kell: 09.00 - 17.00
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53 264 525

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri Maasi jäätmejaamas alates 01.03.2019

Jäätmeid võib viia ka Kudjape jäätmejaama, täpsem info Kudjape
jäätmejaama kodulehel www.kudjapejaatmejaam.ee

Sorteeritud jäätmeid saab ära anda ka järgneval lingil asuval kaardil toodud asukohtades:

Saare maakonna jäätmete vastuvõtupunktid kaardil

Pakendite sorteerimine

Korraldatud jäätmevedu

Muhu valla jäätmehoolduseeskiri
Muhu ja Ida-Saaremaa ühine jäätmekava 2016-2020

1. veebruarist 2018 jätkab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Ragn-Sellsi teenuste tüüptingimused. 

Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamise soovi korral palume täita ja allkirjastada järgnev taotluse vorm:
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus .pdf/.doc

Kui kasutate mõne teise jäätmevaldajaga ühist konteinerit, palume konteineri valdajal täita järgneva lingi alt avanev vorm:
Jäätmete kogumismahuti ühiskasutuse teade

Täidetud ja allkirjastatud avaldused edastada aadressile keskkond@muhu.ee või tuua/saata paberkandjal vallamajja.


Jäätmeseadus
Pakendiseadus
Veeseadus

Juhendid:
Eterniidi vastuvõtmine
Elitec Free