Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Jäätmehooldus
 
Jäätmete sorteerimine

Enamikku tekkivatest jäätmetest saab kodus sorteerida. Mida rohkem prügi sorteerida, seda vähem jäätmeid jääb üldkonteinerisse ja seda vähem tuleb jäätmeveo eest maksta, sest hakkama saab väiksema konteineriga. Seega on igal majapidamisel või ühistul mõistlik valida sobiva suurusega segajäätmetekonteiner, mis vastaks tekkiva prügi hulgale.
 
Kodumajapidamises moodustavad tekkivast prügist suurema osa pakendid, vanapaber ja toidujäätmed. Pakendid moodustavad hinnanguliselt tekkiva prügi hulgast lausa poole. 


Kuidas ja miks sorteerida? Pikemalt loe näiteks siit

 
Sorteeritud jäätmeid (segapakend, klaaspakend, riided, jms) saab ära anda järgneval lingil asuval kaardil toodud asukohtades:

Sorteeritud jäätmeid saab ära anda järgnevates jäätmejaamades:

Muhule lähim, Maasi jäätmejaam, asub  Saaremaa vallas (endises Orissaare vallas) Mäeküla külas.
Jäätmejaam on avatud regulaarselt järgmistel nädalapäevadel: 

Esmaspäeval kell: 09.00 - 17.00
Kolmapäeval kell: 09.00 - 17.00
Laupäeval kell: 09.00 - 17.00
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53 264 525

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri Maasi jäätmejaamas alates 01.03.2019

Jäätmeid võib viia ka Kudjape jäätmejaama, täpsem info Kudjape
jäätmejaama kodulehel www.kudjapejaatmejaam.ee


Korraldatud jäätmevedu

Muhu valla jäätmehoolduseeskiri
Muhu ja Ida-Saaremaa ühine jäätmekava 2016-2020

1. veebruarist 2018 jätkab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells

Korraldatud jäätmeveo hinnakiri

Ragn-Sellsi teenuste tüüptingimused. 


Vabastamine korraldatud jäätmeveost


Korraldatud jäätmeveost vabastuse saamise soovi korral palume täita ja allkirjastada järgnev taotluse vorm:
Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise taotlus .pdf/.doc

Kui kasutate mõne teise jäätmevaldajaga ühist konteinerit, palume konteineri valdajal täita järgneva lingi alt avanev vorm:
Jäätmete kogumismahuti ühiskasutuse teade

Täidetud ja allkirjastatud avaldused edastada aadressile keskkond@muhu.ee või tuua/saata paberkandjal vallamajja.


Jäätmeseadus
Pakendiseadus
Veeseadus

Juhendid:
Eterniidi vastuvõtmine

Elitec Free