Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


XV Muhu Jooks toimub 19.08.2017, kuulutus, vaata siia
Jäätmehooldus
Eterniidi kaalu arvestamise juhend

01. veebruarist 2015 jätkab AS Ragn-Sells Muhus korraldatud jäätmevedu
01. veebruarist 2015 hakkavad kehtima jäätmeveo uued hinnad konteinerite tühjendamisele

Alates 1. aprillist 2016 hakkavad kehtima uued Ragn-Sellsi teenuste tüüptingimused. Kaasajastatud tüüptingimustes on parema selguse tagamiseks täpsustatud sõnastust ning need katavad senisest rohkem teenuseid. 
Siin saate tutvuda 1. aprillist kehtima hakkavate tüüptingimustega 

Maasi Jäätmejaama kontaktid
Maasi jäätmejaama tavajäätmete vastuvõtu hinnakiri
Pakendite sorteerimine

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade uus ühine jäätmehooldus eeskiri
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus

Jäätmeseadus
Pakendiseadus
Veeseadus
Elitec Free