Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


Jäätmehooldus

Jäätmejaamad

Maasi jäätmejaam asub Orissaare vallas Mäeküla külas.
Jäätmejaam on avatud regulaarselt järgmistel nädalapäevadel: 

Esmaspäeval kell: 09.00 - 17.00
Kolmapäeval kell: 09.00 - 17.00
Laupäeval kell: 09.00 - 17.00
Jäätmete vastuvõtja telefon: 53 264 525

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri

Jäätmeid võib viia ka Kudjape jäätmejaama, täpsem info Kudjape
jäätmejaama kodulehel www.kudjapejaatmejaam.ee


01. veebruarist 2015 jätkab AS Ragn-Sells Muhus korraldatud jäätmevedu
01. veebruarist 2015 hakkavad kehtima jäätmeveo uued hinnad konteinerite tühjendamisele

Alates 1. aprillist 2016 hakkavad kehtima uued Ragn-Sellsi teenuste tüüptingimused. Kaasajastatud tüüptingimustes on parema selguse tagamiseks täpsustatud sõnastust ning need katavad senisest rohkem teenuseid. 
Siin saate tutvuda 1. aprillist kehtima hakkavate tüüptingimustega 

Pakendite sorteerimine

Muhu ja Ida-Saaremaa valdade uus ühine jäätmehoolduseeskiri
Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühine jäätmekava 2016-2020

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlus

Jäätmeseadus
Pakendiseadus
Veeseadus
Elitec Free