Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


INVESTORILE

Muhu saart läbib igal aastal üle 600 000 sõiduki, mis teeb valda läbivast Kuivastu-Kuressaare maanteest transiidikoridori Saaremaa ja mandri vahel. Trassi ääres asub Muhu suurim küla Liiva oma 178 elanikuga (seisuga 1. jaanuar 2016. a). Küla on ühtlasi valla keskasula ning vallamaja, hooldekeskuse, haridusasutuste ja teenindusettevõtete asukoht. Suuremad külad on veel Hellamaa, Linnuse, Nõmmküla ja Kallaste. Üle 50 küünib elanike arv veel  neljas külas. Enamusel küladel on valitud külavanemad.

Tööstuspiirkondadena on potentsiaali Piiri ja Nõmmküla külas. 2016. aasta alguses oli Muhu vallas kokku 311 äriühingut ja mittetulundusühingut. Tööjõu nõudluse poolel on kohapeal suurimaks tööandjaks vald, mille palgal on umbes 100  töötajat. Ettevõtjate poolt Muhus pakutavate töökohtade arv on ligikaudu 350. Muhu vallas oli 2016. a septembris rahvastikuregistri andmetel tööealisi elanikke vanuses 19 - 64 aastat 1183.  

Muhu vald pakub ettevõtluse edendamiseks erinevaid arendusalasid ja tugiteenuseid. Lisaks toetatakse investoreid planeeringu- ja ehitusalaste konsultatsioonidega.


Valla maaüksuste pakkumised

Meedia kajastused


Elitec Free