Eesti English Русский
«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv


INVESTORILE

Muhu on suuruselt kolmas saar Eestis. Muhu on Saaremaaga  püsiühenduses Väikese väina tammi kaudu, mandrist eraldab saart keskmiselt 7 km laiune Suur väin.

Muhu asendi teeb Saare maakonnas ainulaadseks selle toimimine peamise „sissesõiduväravana”. Saart läbib mandri ja Saaremaa vaheline autoliiklus. 2018. a ületas Suurt väina üle 1,7 miljoni reisija ja 735 000 sõidukit. Trassi ääres asub Muhu suurim küla Liiva oma 169 elanikuga (seisuga 1. jaanuar 2019. a). Küla on ühtlasi valla keskasula ning vallamaja, hooldekeskuse, haridusasutuste ja teenindusettevõtete asukoht. Suuremad külad on veel Hellamaa, Linnuse, Nõmmküla ja Kallaste.

Tööstuspiirkondadena on potentsiaali Piiri ja Nõmmküla külas. 2018. aasta alguse seisuga oli Muhu valda registreeritud 193 osaühingut, 107 füüsilisest isikust ettevõtjat , 2 sihtasutust ja 3 tulundusühistut. Tööjõu nõudluse poolel on kohapeal suurimaks tööandjaks vald, mille palgal on umbes 100  töötajat. Muhulased saavad töötasu kokku umbes 700 ettevõttest /asutusest. Muhu vallas oli 2018. aastal tööealisi elanikke vanuses 19 - 64 aastat 1213.  

Muhu vald pakub ettevõtluse edendamiseks erinevaid arendusalasid ja tugiteenuseid. Lisaks toetatakse investoreid planeeringu- ja ehitusalaste konsultatsioonidega.


Valla maaüksuste pakkumised

Meedia kajastused


Elitec Free